công việc của chúng tôi

thiet ke kien truc Tư vấn Xây dựng Bách Gia

kiểm tra hồ sơ thiết kế

Kỹ sư Tư vấn giám sát chất lượng sẽ kiểm tra hồ sơ thiết kế về các phương diện:
– Sự phù hợp của thiết kế;
– Mức độ hợp lý của việc sử dụng vật tư;
– Biện pháp thi công giữa Chủ đầu tư và thầu thợ;
– Tiến độ thi công.

*Kỹ sư giám sát không tham gia vào việc hợp đồng đơn giá thi công giữa Chủ đầu tư và thầu thợ.

giám sát thi công

Trong quá trình thi công xây dựng, Kỹ sư giám sát sẽ thực hiện các công việc sau :
– Kiểm tra tiến độ và kỹ thuật thi công của thầu thợ;
– Kiểm tra vật liệu đầu vào;
– Kiểm tra cấp phối vật tư;
– Các công việc chuyên môn khác.

*Kỹ sư giám sát không tham gia vào việc hợp đồng đơn giá thi công giữa Chủ đầu tư và thầu thợ.

Vincasa.net Tư vấn Xây dựng Bách Gia
bg ve chung toi Tư vấn Xây dựng Bách Gia

HOÀN TẤT HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG

Hoàn thiện hồ sơ Chất lượng công trình bao gồm:

  • Kiểm soát hồ sơ hoàn công của nhà thầu
  • Kiểm soát khối lượng thi công
  • Xác nhận khối lượng quyết toán

*Kỹ sư giám sát không tham gia vào việc hợp đồng đơn giá thi công giữa Chủ đầu tư và thầu thợ.

thông tin

bạn cần tư vấn về xây dựng

Các kỹ sư của chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ bạn về tất cả các vấn đề về xây dựng. Hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần hỗ trợ.